آموزش نقاشی و طراحی، چهره، فیگور


معرفی اساتید آموزشگاه:

بیوگرافی و گالری آثار سیاوش مهویس

برای مشاهده گالری ١ کلیک نمایید.
رنگ روغن روی بوم
نقاشی چهره
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره
مداد کنته و ذغال
فیگور و چهره
چهره-رنگ روغن روی بوم طراحی چهره
طراحی چهره
چهره-ذغال و مداد کنته
چهره-ذغال و مداد کنته
رنگ روغن روی بوم
اسکیس رنگ
رنگ و روغن روی بوم
چهره و فیگور نشسته
چهره با ذغال فشرده
طراحی-ذغال و مداد کنته
چهره-رنگ روغن روی بوم
رنگ روغن
چهره-آبرنگ و مداد کنته و اشاره های سفید
آبرنک و مداد کنته
مداد کنته
اسکیس تند از چهره
مداد کنته روی کاغذ گراف
فیگور
طراحی با ذغال و مداد کنته
طراحی چهره
چهره-رنگ روغن روی بوم
چهره رنگ روغن
طراحی با ذغال
طراحی با ذغال
مداد کنته
فیگور-آناتومی
مداد کنته روی کاغذ گراف
فیگور و چهره
ذغال
طراحی از چهره
ترکیب فیگور در صفحه
ترکیب فیگور
طراحی با مداد کنته
چهره
طراحی با سپیا
چهره-طراحی
طراحی فیگور-مداد کنته
فیگور
اسکیس تند با مداد کنته
طراحی اسکیس چهره
پرسشهای متداول
آموزش تصویری طراحی
این سایت اصلی ما نیست و بروز نمیشود.
از سایت اصلی ما در mahvis.net دیدن نمایید.