خانه > مطالب و نوشته های طراحی

مطالب و نوشته های طراحی

انواع مدادهای طراحی

طراحی معماری، نوعی طراحی تکنیکی می باشد که از آن در جهت طراحی ساختمان و تعریف و نمایش خصوصیات یک بنا استفاده می شود. طراحی معماری به وسیله معماران با اهداف تعریف شده ای مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از اهداف طراحی در این حوزه بدین شرح می باشد ...

ادامه مطلب
انواع مدادهای طراحی

انواع مدادهای طراحی


طراحی در معماری

طراحی معماری، نوعی طراحی تکنیکی می باشد که از آن در جهت طراحی ساختمان و تعریف و نمایش خصوصیات یک بنا استفاده می شود. طراحی معماری به وسیله معماران با اهداف تعریف شده ای مورد استفاده قرار میگیرد. برخی از اهداف طراحی در این حوزه بدین شرح می باشد ...

ادامه مطلب
طراحی در معماری

شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان


طراحی در مجسمه سازی

هنر با ایده آغاز می شود. و برای این منظور نیاز به اسکیس، شمای کلی و یا پلان می باشد.اکثر مواقع اسکیس ها و یا پیش طراحی ها منجر به خلق ایده اصلی میشود. و در آن زمان فاز نهایی اثر هنری آغاز می شود. این اتفاق در بسیاری از هنرها و مخصوصا هنرهای بصری رخ می دهد و هنر مجسمه ...>

ادامه مطلب
طراحی در مجسمه سازی

شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان


شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان

از دید هنری تکنیک خلق تصاویر بر روی یک سطح که معمولا این سطح از کاغذ می باشد، با استفاده از ابزارهایی مانند ماژیک، مداد، خودکار، قلم فلزی، جوهر، گرافیت، گچ و ذغال را طراحی می گویند. اگر بخواهیم طراحی را از دید هنرهای بصری تجزیه و تحلیل نماییم می توان گفت که به تصویر کشیدن اشیاء دنیای پیرامون با خطوط اطراف آن می باشد. ...

ادامه مطلب
شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان

شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان