خانه > مطالب و نوشته های طراحی

مطالب و نوشته های طراحی

شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان

از دید هنری تکنیک خلق تصاویر بر روی یک سطح که معمولا این سطح از کاغذ می باشد، با استفاده از ابزارهایی مانند ماژیک، مداد، خودکار، قلم فلزی، جوهر، گرافیت، گچ و ذغال را طراحی می گویند. اگر بخواهیم طراحی را از دید هنرهای بصری تجزیه و تحلیل نماییم می توان گفت که به تصویر کشیدن اشیاء دنیای پیرامون با خطوط اطراف آن می باشد. ...

ادامه مطلب
شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان

شیوه های طراحی در آکادمیهای بزرگ جهان