آموزش نقاشی

آموزشگاه نقاشی ایکاروس کلاسهای تخصصی آموزش نقاشی چهره و فیگور و منظره و طبیعت بیجان را در تکنیکهای رنگ روغن، پاستل، آب رنگ، آکریلیک، گواش و مداد رنگی، و با حضور استاد «سیاوش مهویس» برگزار می کند. کلاس های نقاشی آموزشگاه ایکاروس از سال ١٣٧۵ فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ١٣٨١ تا کنون با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، به بصورت رسمی آموزش نقاشی و طراحی فیگوراتیو را ادامه میدهد. اطلاعات مربوط به برنامه، زمان و محل برگزاری کلاس های طراحی و نقاشی ، سوابق و نمونه آثار نقاشی «سیاوش مهویس» و همچنین متخب آثار هنرجویان در کنار اطلاعات مربوط به نحوه تماس و یا ارتباط اینترنتی با «آموزشگاه ایکاروس» از جمله منابع قابل دسترسی در این سایت میباشند.
پرسشهای متداول
آموزش تصویری طراحی
این سایت اصلی ما نیست و بروز نمیشود.
از سایت اصلی ما در mahvis.net دیدن نمایید.