رنگ و طرح

مرجع جامع طراحی و نقاشی

مرجع کامل دانستنیهای نقاشی و طراحی

سامانه رنگ و طرح، تخصصی ترین مرجع و منبع دانستنیها و مطالب آموزشی در زمینه هنر نقاشی و طراحی میباشد که با هدف ترویج و گسترش فرهنگ و بینش، و دانش هنر های تجسمی، پا به عرصه فضای مجازی گذاشته است.

رنگ و طرح مرجعی برای اطلاعات هنری

رنگ و طرح مرجعی برای اطلاعات هنری

در رنگ و طرح اطلاعات هنری خود را در حوزه هنر نقاشی و طراحی، کامل کنید.

مقالات و نوشته های آموزشی نقاشی و طراحی در رنگ و طرح، با صرف وقت و با دقت تمام، انتخاب و منتشر میگردد. در تهیه و انتشار مطالب، از متون و منابع معتبر خارجی استفاده میگردد و سعی ما در رنگ و طرح ارائه اطلاعات کافی، مناسب و بروز در عرصه هنرهای تجسمی میباشد.
اطلاعات این بحش در دو دسته نقاشی و طراحی قابل دسترسی است.

اطلاعات هنری نقاشی و طراحی

اطلاعات هنری نقاشی و طراحی